www.marcellina.cz

Marcela                    jestřábová

"Cizí jazyky nám nenabízejí jen nová slová, ale jiný svět." Jan Vrba

                                                                   Nabízím soukromou či firemní výuku anglického jazyka v Písku a okolí pro jednotlivce či skupiny v učebnách v Písku a Strakonicích.

 

Vyučuji obecnou i obchodní angličtinu pro soukromou i odbornou praxi.

 

Spolupracuji s jazykovými školami. V případě zájmu o navázání spolupráce mě kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle.

 

 

O VÝUCE

 

Používám kombinaci všech dostupných metod dle zaměření a pokročilosti klienta. Nemyslím si, že existuje jedna jediná nejlepší metoda, která všechny naučí snadno a rychle komunikovat v cizím jazyce, vyjma metody "Hoď do vody...a plav"...

Dlouhodobý pobyt v zahraničí mezi rodilými mluvčími je bezpochyby ten nejefektivnější způsob, jak se poměrně rychle dorozumět. Za účelem dorozumění se v běžných situacích je to způsob dostačující, nicméně pro další studium či odbornou praxi a profesionální projev je zapotřebí znalost gramatických jevů a odborných obratů.

 

Ráda Vám pomohu dosáhnout cíle, ať už je Vaše motivace jakákoli.

 

Výuka v bodech:

 

-  tempo, styl výuky a náplň je stanovena přesně na míru každému klientovi

 

přátelská, uvolněná atmosféra

 

-  pro viditelné výsledky je nutná aktivni spolupráce studenta

 

učím gramatiku a pilujeme slovíčka - věty se skládají ze slov a bez nich je tedy nemožné mluvit.  Chcete-li mluvit smysluplně, nikoli jako překladač, pak je nemožné učit se pouhé fráze bez znalosti gramatiky

 

- komunikujeme anglicky  80% výukového času - včetně začátečníků

 

- učím Vás proč

 

- vlastni iniciativa a motivace jsou pro Váš pokrok klíčové

 

- používám autentické materiály

 

- interaktivní výuka pro maximální aktivní zapojení studenta

 

- postřehy z praxe, které v knihách nevyčtete

 

 

  Nabízím výuku na základě teoretických znalostí a získáné zahraniční praxe (USA, UK) v obchodních společnostech.

Kvalifikace TELF Internation Teacher, Společný evropský referenční rámec C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k o n t a k t

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved